All försäljning sker i fast räkning. KARIBOO AB förbehåller sig rätten att ändra priser och konditioner under årets gång.
Levererade varor är KARIBOO'S egendom tills full likvid har erlagts.


INKÖPSVILLKOR

Nettopriser noteras per enhet enligt gällande prislista.


FRAKTVILLKOR

Ordervärde över 5000:- netto expedieras fraktfritt. Vid leveranser under 5000:- utgår verklig fraktkostnad.


BETALNINGSVILLKOR

Då på orderbekräftelsen ej annat noterats gäller 30 dagar netto. Gällande mervärdesskatt tillkommer. Efter förfallodagen debiteras kreditavgift på utestående skuldsaldo med 3% per påbörjad trettio-dagars-period. Betalningspåminnelseavgift om 100:- per påminnelse uttages.


REKLAMATIONER OCH RETURER

Vid retur av felaktig vara gäller köplagens bestämmelser. Det åligger köparen att reklamera förkommet eller transportskadat gods hos transportören. Reklamationer ej gjorda inom åtta dagar godkännes ej. Retur av kurant vara godkännes ej om ej annat angivits på orderbekräftelsen.